Petra Suchánková

Bakalářská práce

Komparace podmínek pro poskytování kvalitních sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením před a po jeho transformaci.

The comparison of conditions for providing high-quality social services at the care home for persons with disabilities before and after its transformation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací podmínek pro poskytování kvalitních sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením před a po jeho transformaci. Teoretická část práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola objasňuje pojem transformace pobytových služeb, neboť transformace pobytových služeb má vést ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb pro jejich uživatele. Následujících …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB218

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: Radka Janebová
  • Oponent: Zuzana Truhlářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv