Petra Suchánková

Bachelor's thesis

Komparace podmínek pro poskytování kvalitních sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením před a po jeho transformaci.

The comparison of conditions for providing high-quality social services at the care home for persons with disabilities before and after its transformation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací podmínek pro poskytování kvalitních sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením před a po jeho transformaci. Teoretická část práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola objasňuje pojem transformace pobytových služeb, neboť transformace pobytových služeb má vést ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb pro jejich uživatele. Následujících …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2010
  • Supervisor: Radka Janebová
  • Reader: Zuzana Truhlářová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv