Bc. Jiří Palát

Diplomová práce

Analýza nitrovaných polycyklických aromatických uhlovodíků v atmosféře

Analysis of nitro-PAHs in the atmosphere
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo získat nové informace o stabilitě a chování nitrovaných polycyklických aromatických uhlovodíků během odběru vzorků atmosféry, jejich skladování, zpracování a analýz a kvantifikovat nejistoty, které při těchto procesech vznikají a zatěžují nově generovaná data. Nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky byly vybrány kvůli přetrvávajícímu nedostatku dat o jejich atmosférických …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to obtain new information on stability and behaviour of nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons during the processes of sample collection, storage, preparation, and analysis, and to quantify related uncertainties burdening newly generated data. This project was driven by the general lack of data on atmospheric concentrations of nitro-polyaromatic compounds as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie životního prostředí