Bc. Miloslav Žáček

Diplomová práce

Cenné papíry obecně a jejich účtování

Stock and Accounting for it
Anotace:
Cenné papíry přispívají neodmyslitelně ke správnému fungování současné tržní ekonomiky. Postupem doby se vyvinuly různé typy cenných papírů a podle svého konkrétního účelu nacházejí stále větší uplatnění. Diplomová práce je zaměřena na tuto problematiku a má za cíl obecným způsobem charakterizovat jednotlivé druhy cenných papírů a popsat způsoby jejich účtování z hlediska obchodních společností. Teoretická …více
Abstract:
Securities undoubtedly contribute to the proper functioning of the current market economy. Over time, various types of securities have been developed and are being used increasingly based on their specific purposes. This diploma thesis is focused on this issue, and its objective is to characterise individual types of securities in general and describe ways of calculating their value from the point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Holínská, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Fulínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS