Bc. Dominik Absolon

Bakalářská práce

Vznik Herbenova Času a jeho vývoj na přelomu 19. a 20. století

The foundation of Herbens Čas and its development at the turn of 19th and 20th century
Anotace:
Tato práce zkoumá za pomocí historických metod vznik a vývoj časopisu Čas od jeho počátku v roce 1886, až po jeho násilné zastavení v roce 1915. Postupně popisuje jeho vznik jako čtrnáctideník a jeho proměnu v týdeník a následně deník. Zaměřuje se na to, jak se list stal tribunou realistické strany Tomáše Garriguea Masaryka a také na aféry, se kterými byl Čas spojován (například protesty proti Času …více
Abstract:
This work using historical methods examines the foundation and development of Čas magazine since its inception in 1886 until his violent halt in 1915. Gradually, I described his creation as a biweekly magazine, and its transformation into a weekly magazine and then daily magazine. I focuse on how the it became a tribune of Tomas Garrigue Masaryks realistic party, and also on an affairs which Čas was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií