Theses 

Privatizace v odvětví železniční dopravy - zkušenosti, rizika a příležitosti – Bc. Petr Zbončák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Bc. Petr Zbončák

Diplomová práce

Privatizace v odvětví železniční dopravy - zkušenosti, rizika a příležitosti

Privatization in railway industry - experiences, risks and opportunities

Anotace: Předmětem diplomové práce „Privatizace v odvětví železniční dopravy – zkušenosti, rizika a příležitosti“ je zhodnocení potenciálního přínosu privatizace incumbentů v odvětví osobní železniční dopravy. SWOT analýzou a komparací výkonových ukazatelů identifikovat rizika a příležitostí privatizačního procesu v odvětví. V první části práce je provedena rešerše literatury na téma deregulace osobní dopravy a analyzováno institucionální zázemí výchozí situaci odvětví osobní železniční a letecké dopravy. Následující části práce SWOT analýzou a komparací výkonových ukazatelů identifikují přínosy a rizika privatizace incumbentů v odvětví osobní letecké dopravy a britské osobní železniční dopravy. V závěrečné části práce identifikuji rizika a příležitosti privatizačního procesu v odvětví osobní železniční dopravy.

Abstract: The subject of the diploma thesis "Privatization in the railway transport sector - experience, risks and opportunities" is an evaluation of the potential contribution of the privatization of incumbents in the railway passenger transport sector. SWOT analysis and comparison of quantitative indicators identify the risks and opportunities of the privatization process in the sector. In the first part of the thesis there is a literature research on deregulation of passenger transport and an analysis of the institutional background of the initial situation in the passenger railway and air transport sector. The following sections of the SWOT analysis and comparison of quantitative indicators identify the benefits and risks of privatizing incumbents in the passenger air transport industry and British rail passenger transport. In the final part of the thesis I identify the risks and opportunities of the privatization process in the passenger railway sector.

Klíčová slova: Osobní železniční doprava, osobní letecká doprava, privatizace, incumbent, SWOT analýza, franšízing, Velká Británie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominik Chmelař

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz