Bc. Petr Zbončák

Master's thesis

Privatizace v odvětví železniční dopravy - zkušenosti, rizika a příležitosti

Privatization in railway industry - experiences, risks and opportunities
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Privatizace v odvětví železniční dopravy – zkušenosti, rizika a příležitosti“ je zhodnocení potenciálního přínosu privatizace incumbentů v odvětví osobní železniční dopravy. SWOT analýzou a komparací výkonových ukazatelů identifikovat rizika a příležitostí privatizačního procesu v odvětví. V první části práce je provedena rešerše literatury na téma deregulace osobní dopravy …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Privatization in the railway transport sector - experience, risks and opportunities" is an evaluation of the potential contribution of the privatization of incumbents in the railway passenger transport sector. SWOT analysis and comparison of quantitative indicators identify the risks and opportunities of the privatization process in the sector. In the first part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dominik Chmelař

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta