Bc. Monika Hrozová

Master's thesis

Historie a současnost spotřební kultury – sociální a psychologické aspekty moderního konzumenství

History and Present of Consumer Culture - Social and Psychological Aspects of Modern Consumption
Abstract:
Diplomová práce pojednává o spotřební kultuře, její historii a současnosti, se sociálními a psychologickými aspekty konzumerismu. Cílem je objasnit diskurz spotřební kultury a kriticky zhodnotit koncepce spotřební kultury, vymezit alternativní postoje a sestavit model fungování spotřební kultury. Dalším cílem je analýza pozitivních a negativních vlivů spotřební kultury. Práce má teoretický charakter …more
Abstract:
The Diploma thesis deals with consumer culture, its history and present, social and psychological aspects of consumerism. The aim is to identify the basic elements of consumer culture, define alternative attitudes and create model of consumer culture. Another goal is the analysis of positive and negative effects of consumer culture. The thesis has a theoretical character, the first chapter deals with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní