Ing. Ladislav Hora

Diplomová práce

Oceňování nemovitostí za účelem stanovení pojistné hodnoty

Valuation of property for the purposes of the insurance values estimation
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na metody oceňování nemovitého majetku pro účely pojištění. Porovnává tyto metody a zhodnocuje jejich výsledky a využití při stanovení pojistné hodnoty majetku v podnikatelském pojištění. Práce vychází ze současné situace na pojistném trhu. Využívá metody, standardy a postupy používané pojišťovnami a makléřskými společnostmi v ČR. Z uvedených výsledků vyplývá, že existují …více
Abstract:
This thesis is focused on the methods of valuation of property for insurance purposes. It compares these methods and evaluates their results and it makes use of fixing the insurance value of property in the business of insurance. The thesis begins from the actuel situation in the insurance market. It makes use of methods, standards and procedures used by the insurance companies and by broker´s in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Zárybnická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní