Bc. Jiří Holoubek

Bakalářská práce

Exekuce podle správního řádu

Execution according Code of Administrative Procedure
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Exekuce podle správního řádu“ je zaměřena zejména na problematiku výkonu rozhodnutí na peněžitá plnění v praxi celní správy. Navzdory názvu práce se zde ke slovu dostává kromě jiných právních norem také zákon o správě daní a poplatků, což způsobilo příslušné ustanovení správního řádu o postupu při provádění exekucí uvedeného typu. Samotné slovo exekuce vzbuzuje již při svém …více
Abstract:
The Bachelor thesis on a theme “Execution according to the Rules of Administrative Procedure” addresses in particular problems of the judgment execution on compulsory monetary performance within customs administration practice. Despite the title of the thesis also the Administration of Taxes Act shall apply in addition to other legal rules, as a consequence of the applicable provision of rules of administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní