Milena MERHOUTOVÁ

Bakalářská práce

Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic

Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic
Abstract:
The author is operating with means concerning branding strategy of two competitive companies Apple Inc. and Samsung. As theoretical part are defined terms which are connected to branding. As practical part is considered comparison of strategies by Apple Inc. and Samsung together with making an evaluation of results of questionnaires which content are questions related to field of branding presented …více
Abstract:
V bakalářské práci se autor zabývá způsoby týkajícími se budování značky u dvou konkurenčních firem Apple Inc. a Samsung. Jako teoretická část práce jsou definovány termíny spojené s budováním značky. Jako praktická část je považováno srovnání strategií Apple Inc. a Samsungu spolu s vypracováním a zhodnocením výsledků dotazníků, jejichž obsahem jsou otázky týkající se oblasti budování značky prezentované …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MERHOUTOVÁ, Milena. Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina