Theses 

Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic – Milena MERHOUTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina

Milena MERHOUTOVÁ

Bakalářská práce

Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic

Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic

Abstract: The author is operating with means concerning branding strategy of two competitive companies Apple Inc. and Samsung. As theoretical part are defined terms which are connected to branding. As practical part is considered comparison of strategies by Apple Inc. and Samsung together with making an evaluation of results of questionnaires which content are questions related to field of branding presented to respondents who filled the questionnaires via internet.

Abstract: V bakalářské práci se autor zabývá způsoby týkajícími se budování značky u dvou konkurenčních firem Apple Inc. a Samsung. Jako teoretická část práce jsou definovány termíny spojené s budováním značky. Jako praktická část je považováno srovnání strategií Apple Inc. a Samsungu spolu s vypracováním a zhodnocením výsledků dotazníků, jejichž obsahem jsou otázky týkající se oblasti budování značky prezentované respondentům, kteří dotazníky vyplnili prostřednictvím internetu.

Keywords: spotřební elektronika, budování značky, strategie budování značky, povědomí o značce, loajalita ke značce

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61207 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MERHOUTOVÁ, Milena. Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz