Martin Klosík

Diplomová práce

Návrh signálního plánu křižovatky

Intersection Traffic Control Plan Design
Anotace:
V této diplomové práci je navrhován signální plán průsečné křižovatky za pomoci matematických modelů a optimalizačního software Xpress-IVE. V úvodu předložené práce je popsána problematika provozu na křižovatce. Dále jsou v práci rozepsány metody pro vytváření signálních plánů a vypracovány dva signální plány na základě různých optimalizačních kritérií. Závěr práce je zaměřen na zhodnocení vytvořených …více
Abstract:
This thesis deals with a four-arm intersection signal plan design carried out by means of mathematical models and Xpress-IVE optimizing software. The thesis preamble describes the issues concerning intersection traffic. Further, the thesis describes general methods to design signal plans, and includes two signal plans the designs of which have been based on different optimizing criteria. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Dušan Teichmann
  • Oponent: Michal Krempl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie