Bc. Jan Rigó

Bakalářská práce

Identita, komunikace a sociální sítě

Identity, communication and social networking sites
Anotace:
Cílem této práce je konfrontace narativního pojetí identity člověka (zejm. Paula Ricoeura) s prostředím internetových sociálních sítí jakožto platformy pro komunikaci s druhým, kde se mimo jiné identita člověka také utváří. Bude představena současná akademická diskuse zaměřená na identitu člověka na internetových sociálních sítích. Tato diskuze ovšem nevěnuje komunikativnímu aspektu utváření identity …více
Abstract:
The aim of this thesis is to confront the narrative concept of human identity (especially Paul Ricoeur's) with the environment of social networking sites as a platform for communication with others, where among other things human identity is formed. Current academic discussion focused on human identity on social networking sites will be presented. However, this discussion does not give enough space …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Baran, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta