Bc. Klára Ješinová

Diplomová práce

Etický problém komunikace veřejnoprávních novinářů na online sociální síti Twitter

The ethical problem of public service media journalists' communication on the social networking site Twitter
Anotace:
Projektová diplomová práce se zabývá komunikací veřejnoprávních novinářů na online sociální síti Twitter. V teoretické části je pomocí odborné literatury, výzkumů a vlastní případové studie identifikován etický problém. Následně jsou zformulována východiska a navrženo řešení, které je popsáno v projektové části práce. Představen je návrh mobilní hry Tweetetika, jejímž cílem je posunout studenty žurnalistiky …více
Abstract:
The project diploma thesis focuses on the public service media journalists’ communication on Twitter. In the theoretical part, an ethical problem is identified with the help of scholarly literature, research, and a case study. Then, the starting points are formulated, and a solution is proposed. The design of the mobile game Tweetetika that aims to shift journalism students, beginners, and professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2022
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií