Theses 

Svobodný přístup k soudním rozhodnutím v ČR – Bc. Šárka Dujíčková, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Šárka Dujíčková, DiS.

Bachelor's thesis

Svobodný přístup k soudním rozhodnutím v ČR

Free Access to Judicial Decisions in the Czech Republic

Abstract: Bakalářská práce sleduje především zákonné možnosti, které usnadňují přístup všem občanům ČR k rozhodnutím soudů ČR. Tyto občany lze rozdělit na dvě skupiny, které mají právo na informace v podobě rozhodnutí soudů ČR. Jsou to účastníci řízení a jejich zástupci, kterým je toto právo zaručeno na základě jejich postavení v řízení před soudem. Podstatně početnější skupinou, je pak laická a odborná veřejnost, jejíž práva jsou pak zajišťována speciálním zákonem. Závěr práce je pak věnován i dalšímu důležitému tématu, který s danou problematikou bezprostředně souvisí. Tím je podoba soudního rozhodnutí, v jaké má být publikováno právě pro potřeby této druhé skupiny.

Abstract: My thesis deals with legal possibilities, which enables citizens of the Czech Republic to get access to juridical decisions. These citizen can be divided into two groups. First group are parties of the proceedings and their representatives; their right is guarantied by their legal status. Second group is a group of others, lay and professional public, their rights are protected by a special legal act. In the end of my thesis I am dealing with the topic of the form of the juridical decision in which the decision should be published for the purpose of the benefit of the second group.

Keywords: právo na informace, sbírka soudních rozhodnutí, zveřejnění, rozhodnutí, anonymizace, soudní řízení, svobodný přístup, right to information, collection of the juridical decisions, publishing, juridical decision, anonymization, proceeding, free access

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 22:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz