Theses 

Svobodný přístup k soudním rozhodnutím v ČR – Bc. Šárka Dujíčková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Šárka Dujíčková, DiS.

Bachelor's thesis

Svobodný přístup k soudním rozhodnutím v ČR

Free Access to Judicial Decisions in the Czech Republic

Anotácia: Bakalářská práce sleduje především zákonné možnosti, které usnadňují přístup všem občanům ČR k rozhodnutím soudů ČR. Tyto občany lze rozdělit na dvě skupiny, které mají právo na informace v podobě rozhodnutí soudů ČR. Jsou to účastníci řízení a jejich zástupci, kterým je toto právo zaručeno na základě jejich postavení v řízení před soudem. Podstatně početnější skupinou, je pak laická a odborná veřejnost, jejíž práva jsou pak zajišťována speciálním zákonem. Závěr práce je pak věnován i dalšímu důležitému tématu, který s danou problematikou bezprostředně souvisí. Tím je podoba soudního rozhodnutí, v jaké má být publikováno právě pro potřeby této druhé skupiny.

Abstract: My thesis deals with legal possibilities, which enables citizens of the Czech Republic to get access to juridical decisions. These citizen can be divided into two groups. First group are parties of the proceedings and their representatives; their right is guarantied by their legal status. Second group is a group of others, lay and professional public, their rights are protected by a special legal act. In the end of my thesis I am dealing with the topic of the form of the juridical decision in which the decision should be published for the purpose of the benefit of the second group.

Kľúčové slová: právo na informace, sbírka soudních rozhodnutí, zveřejnění, rozhodnutí, anonymizace, soudní řízení, svobodný přístup, right to information, collection of the juridical decisions, publishing, juridical decision, anonymization, proceeding, free access

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2013
  • Vedúci: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 06:54, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz