Bc. Jaroslav Zelenka

Diplomová práce

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a hlavní zájmové skupiny

Management of Natural park and Protected landscape area Šumava and the main stakeholders groups
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a hlavní zájmové skupiny“ je především analýza zájmových skupin, které mají vliv na fungování Správy Národního parku Šumava. Hlavní část práce se bude věnovat vlivu jednotlivých neziskových organizací na správní procesy v kompetenci parku.
Abstract:
The topic of the thesis “Management of Natural park and Protected landscape area Šumava and the main stakeholders groups” consists of analysis of stakeholder groups, that have influence on Šumava National park administration. Main part of the work will be dedicated to the influence of non-governmental organisations and their participation in administration processes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta