Theses 

Konzumace informací skrze online sociální síť Facebook – Bc. Dominika Hromková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dominika Hromková

Diplomová práce

Konzumace informací skrze online sociální síť Facebook

Consumption of Information on the Online Social Network Facebook

Anotace: Výzkumná diplomová práce se zabývá konzumací informací prostřednictvím Facebooku v návaznosti na teoretickou diskusi o selektivní a náhodné expozici v prostoru online sociálních sítí. Za pomoci kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorů vedených s patnácti respondenty ve věku 18 až 29 let zjišťuje, jak a jaké informace skrze něj získává nejaktivnější věková skupina uživatelů. Výsledky ukazují, že potenciál náhodného vystavení se informacím, o něž by se mimo prostor Facebooku nezajímali, je zejména u slabších konzumentů zpravodajských obsahů. Závěry dále ukazují, že vystavení informacím, jež nejsou v souladu s názorovým přesvědčením respondentů, vede k silnější názorové polarizaci.

Abstract: The master‘s research thesis examines the consumption of information through Facebook following the theoretical discussion about selective and accidental (incidental) exposure on the online social networks. Using the qualitative method of semi-structured interviews with fifteen respondents aged 18-29, the thesis discovers the way and types of information received by the most active age group of users. The results show that the potential for accidental (incidental) exposure to information is particularly relevant to weaker news consumers. Conclusions also show that exposure to information that is not consistent with respondents' beliefs leads to stronger polarization.

Klíčová slova: Nová média, sociální média, online sociální sítě, Facebook, selektivní expozice, náhodná expozice, kvalitativní výzkum, výzkumná práce, new media, social media, online social network, selective exposure, accidental exposure, incidental exposure, qualitative research, research work

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz