Martin Folk, MBA

Bachelor's thesis

Efektivita vymáhání daňových nedoplatků Finanční správou ČR

Effectiveness of Tax Arrears Enforcement by the Financial Administration of the Czech Republic
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je poskytnout ucelený pohled na proces vymáhání daňových nedoplatků Finanční správou ČR, provést zhodnocení tohoto procesu a poukázat na faktory, které jak negativně, tak pozitivně ovlivňují efektivitu vymáhání daňových nedoplatků. V teoretické části se zaměřím na obecnou charakteristiku vymáhání a zajištění daní, vymezení základních pojmů a objasnění jednotlivých fází …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to provide a comprehensive view on the process of tax arrears enforcement by the Financial Administration of the Czech Republic and to evaluate this process as well as point out those factors that affect the effectiveness of tax arrears recovery, both negatively and positively. In the theoretical part, I will focus on the general characteristics of the enforcement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní