Jan Lačňák

Bachelor's thesis

Geografický informační systém pro podporu krizového řízení města

Geographic Information System to Support the Crisis Management of the Town
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá geografickým informačním systémem (GIS) pro podporu krizového řízení měst a obcí v okruhu Zlínského kraje, konkrétně města Uherský Brod, Uherské Hradiště a Jihlava. Autor bakalářské práce se zaměřil především na vyhodnocení současného využití geografického informačního systému pro oblast krizového řízení v daných městech, analýzu jejich nynějších aplikací a konečné doporučení …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the geographic information system (GIS) for the support of crisis management of towns and villages in the Zlín Region, namely the towns of Uherský Brod, Uherské Hradiště and Jihlava. The author of the bachelor thesis focused mainly on the evaluation of the current use of the geographic information system, for the area of crisis management in the given cities, the analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lumír Lacka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lačňák, Jan. Geografický informační systém pro podporu krizového řízení města. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe