Jan Lačňák

Bachelor's thesis

Geografický informační systém pro podporu krizového řízení města

Geographic Information System to Support the Crisis Management of the Town
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá geografickým informačním systémem (GIS) pro podporu krizového řízení měst a obcí v okruhu Zlínského kraje, konkrétně města Uherský Brod, Uherské Hradiště a Jihlava. Autor bakalářské práce se zaměřil především na vyhodnocení současného využití geografického informačního systému pro oblast krizového řízení v daných městech, analýzu jejich nynějších aplikací a konečné doporučení …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the geographic information system (GIS) for the support of crisis management of towns and villages in the Zlín Region, namely the towns of Uherský Brod, Uherské Hradiště and Jihlava. The author of the bachelor thesis focused mainly on the evaluation of the current use of the geographic information system, for the area of crisis management in the given cities, the analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Lumír Lacka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lačňák, Jan. Geografický informační systém pro podporu krizového řízení města. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe