Bc. Ivana SVOBODOVÁ

Bachelor's thesis

NANDA International II u rizikového těhotenství

NANDA International ll at risk pregnancies
Abstract:
V teoretické části uvádím stručnou charakteristiku názvu NANDA, NIC, NOC, aliance NNN. V praktické části jsem zjišťovala ošetřovatelské diagnózy používané v praxi u pacientek s rizikovým těhotenstvím. Cílem mé práce je zjistit, které NANDA diagnózy se nejčastěji vyskytují na oddělení rizikového těhotenství a přeložit k nim ošetřovatelské intervence NIC a cíle NOC a vytvořit tabulky, které mohou být …more
Abstract:
In the theoretical part we introduce a short characterization of the terms NANDA, NIC, NOC, alliance NNN. In the practical part we ascertained the nursing diagnoses used in practice at the patients in three hospitals. The aim of my work is to find out, which NANDA diagnoses exist in the department of risk pregnancy and translate to them nursing interventions NIC a aims NOC and create charts, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010
Accessible from:: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVOBODOVÁ, Ivana. NANDA International II u rizikového těhotenství. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta