Jan ROCHOVANSKÝ

Bakalářská práce

Komparace firem zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení

A comparison of companies implementing backward taking of waste electrical and electronic equipment
Anotace:
Tato práce pojednává o systému zpětného odběru elektrozařízení v České republice. Konkrétně je práce zaměřena ma komparaci dopravy firmy Marius Pedersen pro jednotlivé kolektivní systémy ve vybraném kraji. Je zde popsán celkový systém zpětného odběru na příkladech uvedených firem zabezpečujících tuto povinnost za výrobce a dovozce elektroazřízení do České republiky, což je pro povinné osoby jedna z …více
Abstract:
This bachelor thesis is explaining the system of the waste electrical and electronic equipment (WEEE) in the Czech Republic. The paper focuses mainly on the transport comparison for individual collective systems in Marius Pedersen firm. The overall system of backward offtake in specific selected companies is described here as these enterprises are responsible for WEEE producers{\crq} and suppliers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010
Identifikátor: 15566

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROCHOVANSKÝ, Jan. Komparace firem zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management