Daniela DZIKOVÁ

Bakalářská práce

Text analysis, translation and commentary: literary text

Text analysis, translation and commentary: literary text
Abstract:
This thesis deals with a selected part of epistolary novel Pamela; or, Virtue rewarded written by Samuel Richardson on three main layers. One of its aims is to analyse the source text as a whole with a particular focus on details included in the selected letters. The central part of the thesis proposes a translation of eight chosen letters. The final chapter is devoted to the commentary on the process …více
Abstract:
Tato práce se zabývá vybranými dopisy z románu Samuela Richardsona: Pamela; or, Virtue rewarded na třech úrovních. Jedním z cílů práce je analyzovat výchozí text jako celek a detailněji se zaměřit na vybrané dopisy. Centrální částí celé práce je navrhovaný překlad daných osmi dopisů. Závěrečná kapitola se věnuje komentáři překladu a můžeme v ní nalézt příklady uplatněných strategií překladu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DZIKOVÁ, Daniela. Text analysis, translation and commentary: literary text. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta