Ing. Jana Mlčochová

Bakalářská práce

Náklady na založení a provoz mateřské školky v ČR.

Costs of establishment and operation of a kindergarten in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce Náklady na založení a provoz mateřské školy v ČR sleduje finanční náročnost pořízení, popřípadě rozšíření mateřských škol v závislosti na poptávce po volných místech. V teoretické části nejprve vysvětluji základní pojmy týkající se této problematiky. Dále popisuji systém předškolního vzdělávání u nás. Přibližuji financování mateřských škol a aktuální problém jejich nedostatečné kapacity …více
Abstract:
The bachelor thesis Costs of establishment and operation of a kindergarten in the Czech Republic pursues financial difficulty of acquisition alternatively spreading of kindergartens depending on demand for free places. In the theoretical part initially I explain the basic concepts relating to this issue. Then I describe preschool education system in our country. I draw the financing of kindergarten …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Godarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta