Lucie Grabarczyková

Bakalářská práce

Bariéry ke vzdělávání z pohledu sluchově postižených

Barriers to Education from the Perspective of Hearing Impaired
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bariérami ke vzdělávání sluchově postižených. Teoretická část práce se zaměřuje na představení sluchového postižení, možnosti komunikace a kompenzace. Navazuje pohled na strukturu vzdělávání sluchově postižených, specifika vzdělání lidí se sluchovým postižením a jejich pracovní uplatnění. Praktická část je zpracována pomocí Q-metodologie, která zjišťuje názory sluchově postižených …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with barriers in education of people with the hearing disability. The theoretical part focuses on the introduction of the hearing impairment, means of communicaton and compensation. As a second segment there is a view on the educational structure of the hearing impaired, the specifics of education of the people with hearing disability and their labourmarket prospects. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grabarczyková, Lucie. Bariéry ke vzdělávání z pohledu sluchově postižených. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe