Jan Láža

Bakalářská práce

Čínské přímé zahraniční investice v České republice a v Maďarsku

Chinese Foreign Direct Investments in the Czech Republic and Hungary
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá čínskými přímými zahraničními investicemi v České republice a v Maďarsku. Cílem práce je porovnání vývoje čínských přímých zahraničních investic v ČR a Maďarsku v období 2008-2017 a vyhodnocení faktorů, které ovlivnily příliv čínských PZI do obou ekonomik. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část práce seznamuje čtenáře se základní teorií PZI a zkoumá vývoj …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Chinese foreign direct investments in the Czech Republic and Hungary. The aim of the thesis is to compare the development of Chinese foreign direct investment in the Czech Republic and Hungary during the period 2008-2017 and to evaluate the factors that influenced the inflow of Chinese FDI into both observed economies. The thesis is divided into four main parts. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2019
  • Vedoucí: Ondřej Sankot
  • Oponent: Gabriel Hasík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76057