Bc. Petra Věstínská

Bakalářská práce

Podklady pro výuku vytvořené na základě analýzy chyb ve studentských esejích

Educational materials developed based on the analysis of student errors in essays
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit sadu cvičení pro e-learningový kurz, který bude sloužit jako nepovinné doplnění výuky předmětu Základy odborného stylu VB000 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Cvičení byla vytvořena na základě analýzy chyb, které studenti dělali v esejích, jež psali v rámci kurzu VB000. Po opravě esejů a analýze chyb v nich, byla vytvořena sada cvičení rozdělená do kategorií …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create exercises for an e-learning course which is to be an optional addition to the Elements of Style seminar at Faculty of Informatics, Masaryk University. The exercises have been based on an analysis of errors made in essays which students have written in the course VB000. The set of exercises was created after correction and analysis of errors in essays and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Žižková
  • Oponent: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta