Bc. Kateřina Koutecká

Bakalářská práce

Individuální plánování v průběhu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby s postižením

Individual Planning During Transformation and Deinstitucionalization of Residential Social Care for Persons with Handicap
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá individuálním plánováním v průběhu procesů transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb pro osoby s postižením. Teoretická část pojednává o významu transformace a deinstitucionalizace, jakožto změně v poskytování sociálních služeb, o individuálním plánování, které je procesem osobní změny člověka s postižením vedoucím (nejen) k jeho samostatnosti. Také …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with individual planning during transformation and deinstitutionalization processes of stay welfare services for disabled people. Theoretical part concerns itself with the importance of transformation and deinstitutionalization as a change in providing welfare services, with individual planning which is a process of personal change of a disabled person leading (not only) to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koutecká, Kateřina. Individuální plánování v průběhu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby s postižením. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče