Ing. Kristýna Vlasáková

Bakalářská práce

Proces transformace sociálních služeb a jeho vliv na sociální začlenění klientů

The process of social services transformation and its effect on social inclusion of clients
Anotace:
Tématem práce je proces transformace sociálních služeb a jeho vliv na sociální začlenění klientů. Cílem práce je popsat tento proces a konkrétně zjistit, zda přestěhování z ústavního zařízení do chráněného bydlení napomůže sociálnímu začlenění osob se zdravotním postižením. V teoretické části práce popisujeme proces deinstitucionalizace a důvody jeho realizace a dále rozebíráme aspekty sociálního začlenění …více
Abstract:
The topic of the thesis is process of social services transformation and its effect on social inclusion of people with disabilities. Our main aim was to describe this process and specifically we tried to determine if sheltered housing provides better social inclusion to its residents than institutional care. The first chapter describes the process of deinstitutionalization and reasons for its realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta