Jiří Šimák

Diplomová práce

Konkurenceschopnost firmy v oblasti územního plánování

Company competitiveness in the area of urban planning
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zmapovat konkurenční prostředí projektového ateliéru Regio s.r.o. působící v oblasti územního plánování. V teoretické části jsou nejprve vymezeny základní pojmy a také teoreticky popsány použité analýzy (PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza). V praktické části jsou poté jmenované analýzy zpracovány tak, aby bylo možné pomocí jejich výsledků …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM415

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: Marcela Sokolová
  • Oponent: Hana Mohelská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management