Bc. Veronika Mizerová

Bakalářská práce

Management krizové komunikace s invalidními občany

Management of crisis communication with the citizens of invalids
Anotace:
Tato práce se zabývá krizovou komunikací s invalidními lidmi. Je zaměřena nejprve na varování a vyrozumění obyvatelstva a invaliditu. Praktická část se zabývá problematikou osob se sluchovým postižením, jejich možnostech komunikace a možnostmi jejich varování.
Abstract:
This work deals with crisis communications with people infirm. At first it focuses on warning and informing the population and disability. The practical part deals with persons with hearing disabilities, their communication options and possibilities of their warnings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Janošec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mizerová, Veronika. Management krizové komunikace s invalidními občany. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní