Jana PĚCHUVKOVÁ

Bachelor's thesis

Nozokomiální nákazy

Nosocomial infections
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce jsou nozokomiální nákazy. Jedná se o práci rešeršního typu, která se věnuje původcům nemocničních nákaz, rizikovým faktorům pro vznik nozokomiálních nákaz, problému vzrůstající rezistence bakterií ve vztahu k nozokomiálním nákazám a preventivním hygienickým opatřením, mezi které řadíme bariérovou ošetřovací péči, sterilizaci, dezinfekci a hygienu rukou.
Abstract:
Subject of my bachelor thesis is nosocomial infections. It is a literary research focused on the issue of nosocomial infections, its agents, risk factors for the emergence of nosocomial infections, the problem of increasing antibiotic resistance of bacteria in relation to nosocomial infections and preventive hygiene measures, including barrier care, sterilization, disinfection and hand hygiene.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PĚCHUVKOVÁ, Jana. Nozokomiální nákazy. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Experimental Biology