Bc. Martina Pitrová

Diplomová práce

Nozokomiální nákazy jako indikátor kvality péče

Nosocomial infections as an indicator quality of care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku nozokomiálních nákaz v kontextu kvality péče ve zdravotnictví. Teoretická část práce se zabývá především hygienickou péčí o ruce, která je nejefektivnějším preventivním opatřením v přenosu infekcí. Historie, charakteristika nozokomiálních nákaz, hlášení, ekonomická náročnost, preventivní opatření, indikátory kvality péče a jiné, jsou také stručnými dílčími …více
Abstract:
The thesis is focused on the problematic of the nosocomial infections in the context with quality of a health care. The theoretical part of the thesis mostly deals with the hygienic hand care, which is the most effective preventive measure against infection transmission. History, characteristic of the nosocomial infections, reporting, costingness, precautionary measures, quality care indicators and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pitrová, Martina. Nozokomiální nákazy jako indikátor kvality péče. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií