Bc. Petra Kubátová, DiS.

Diplomová práce

Výchovná funkce probačních programů v kontextu prevence recidivy kriminálního jednání mladistvých

Educational role of probation programs in context of preventing relapse of juvenile criminal behavior
Anotace:
Záměrem této diplomové práce je na jednotlivých případech mladistvých delikventů osvětlit problematiku probačních programů, včetně jejich výchovné funkce. Tento záměr demonstruji na dvou vybraných probačních programech realizovaných ve vybraném regionu ČR, kterými jsou probační program X a probační program Y. Konkrétně chci svojí prací zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jak vybrané probační …více
Abstract:
The objective of this thesis is to explain through the case studies of juvenile delinquents the system of probation programs, including their educational role. For such purposes two programs were chosen in selected area of the Czech Republic - probation program X and probation program Y. The following question is to be answered in this thesis: How the selected probation programs fulfill statutorily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marija Wazi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií