Theses 

ANALÝZA KVALITY VYBRANÉHO PODNIKU CESTOVNÉHO RUCHU – Tomáš Janák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Janák

Bakalářská práce

ANALÝZA KVALITY VYBRANÉHO PODNIKU CESTOVNÉHO RUCHU

Anotace: Moja bakalárska práca je zameraná na analýzu kvality v podniku Zbrojnica Halič. Popisujem v nej používané modely, metódy a techniky v oblasti manažmentu kvality, používam interné aj externé analýzy na priblíženie situácie podniku v oblasti kvality, a to konkrétne SWOT analýzu a STEPE analýzu. Pri podrobnej analýze kvality podniku Zbrojnica som použil aj metódu dotazníkového šetrenia, v ktorej som zistil názor zákazníkov na kvalitu v danom podniku. V závere bakalárskej práce vyvodzujem návrhy na zvýšenie kvality spoločnosti a ponúkaných služieb, ktoré by mali priniesť zlepšenie imidžu spoločnosti a stabilitu na trhu s reštauráciami v danom regióne, a sú využiteľné pre jej ďalší rozvoj v oblasti kvality.

Abstract: Annotation: My bachelor thesis is focused on the analysis of the quality of enterprise Zbrojnica Halič. I describe in it the models, methods and techniques of quality management, using both internal and external analysis to elucidate the situation of the enterprise in terms of quality, specifically SWOT analysis and STEPE analysis. For a detailed analysis of the quality of company Zbrojnica, I used the method of questionnaire survey in which I found a comment on the quality of customer service in the enterprise. The conclusions of the thesis conclude proposals to increase the quality of services offered and which should lead to improving the image of the company and the stability of the market for restaurants in the region, and are useful for the further development of quality.

Klíčová slova: analýza kvality, SWOT analýza, kontrola kvality, podnik CR, návrhy, analysis of the quality, SWOT analysis, quality control, tourism enterprises, suggestions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP Janák Tomáš 2015 BP Janák Tomáš 2015
Posudek oponenta Posudek oponenta
Posudek vedoucího Posudek vedoucího

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:00, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz