Bc. Eva Leligdonová

Diplomová práce

Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu SO ORP Pelhřimov

The Possibilities of Development of Rural Region for example SO ORP Pelhřimov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje venkovského regionu, kterým byl vybrán správní obvod obce s rozšířenou působností Pelhřimov. Práce se skládá ze dvou části. První část je zaměřena na sběr dat, vytvoření fyzicko-geografické a socioekonomické analýzy a celkový vývoj regionu v posledních deseti letech ve srovnání s Krajem Vysočina a Českou republikou. Ve druhé části práce byly na základě dotazníkového …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the rural development potential of the region, which was chosen the administrative district of the municipality with extended scope Pelhřimov. The thesis consists of two parts. The first part focuses on data collection, creation of physical-geographic and socio-economic and overall development of the region over the past decade compared with the Highlands Region and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ivan Andráško, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta