Bc. Pavla Zíková

Bakalářská práce

Využití NGS technologií ke studiu sestřihu RNA

Usage of next generation sequencing technologies in the study of RNA splicing
Anotace:
Práce je zaměřena na sekvenování příští generace a využití těchto technologií pro studium sestřihu RNA. Sestřih RNA je důležitý proces, při kterém dochází ke zkracování pre-mRNA odštěpením intronových sekvencí a následným spojením exonových sekvencí. Proces sestřihu je regulován pomocí specifických regulačních sekvencí a souboru proteinů, které sestřih přímo zajišťují nebo jej ovlivňují. Nesprávné …více
Abstract:
This thesis is focused on the next generation sequencing technologies and its usage in the study of RNA splicing. RNA splicing is an important process which includes shortening of the pre-mRNA by cleavage of the intronic sequences and followed by ligation of the exonic sequences. Splicing process is regulated by specific regulatory sequences and the set of proteins that directly provide the splicing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Přemysl Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta