Eliška Juřičková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Profesní image terénní/ho sociální/ho pracovnice/íka pohledem studentů gymnázia

Anotace:
Cílem této absolventské práce je prostřednictvím kvantitativního výzkumu zjistit, jak z hlediska profesní image studenti třetích a čtvrtých ročníků vybraného gymnázia vnímají terénní sociální pracovnice/íky věnující se práci s uživateli drog. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vysvětluje pojmy image a profesionální image, popisuje terénní sociální práci s uživateli nealkoholových drog …více
Abstract:
The aim of this thesis is through quantitative research explore how students of the third and fourth years of the selected grammar school perceive professional image of field social workers, who work with drug users. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part includes image and professional image, field social work with drug users, particular components of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Bělocká, DiS.
  • Oponent: Mgr. Tereza Malochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc