Mgr. Martina Winklerová

Disertační práce

Vliv vybraných hodin školní tělesné výchovy na aktuální psychický stav adolescentek

The Influence of Different Types of Physical Education Lessons on Current Mood state of Adolescents
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá výzkumem vlivu školní tělesné výchovy na změny aktuálního psychického stavu u adolescentek. Výzkum se uskutečnil v letech 2004 - 2006 u skupiny 71 žákyň osmiletého gymnázia v průměrném věku 13 let. Náplní tělesné výchovy byly míčové hry, gymnastická cvičení a pohybové aktivity s vysokou hladinou prožitku. Během hodin byly prokázány pozitivní změny u všech šesti sledovaných …více
Abstract:
The thesis deals with evaluation of the influence of physical education on changes of current mood state at adolescent girls. The research started in 2004 and finished in 2006 and we worked with 71 students of a grammar school with the average age of 13. The lessons of physical education were filled with sport activities with high level of experience, gymnastics and with ball games. We have proved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PhDr. Viléma Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií