Theses 

Sport a pohybová aktivita dětí ve věku 10 a 11 let na venkově a ve městě – Bc. Markéta Šikulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Bc. Markéta Šikulová

Diplomová práce

Sport a pohybová aktivita dětí ve věku 10 a 11 let na venkově a ve městě

Sport and physical activity of children 10-11 years in the countryside and in the city

Anotace: Diplomová práce „Sport a pohybová aktivita dětí ve věku 10 a 11 let“ je prací převážně empirickou. Cílem práce bylo zjistit účast 10 a 11letých dětí z venkova a z města na sportu, pohybových a volnočasových aktivitách. Dále se zaměřujeme na účast dětí na lokomočních aktivitách a sportech, kterým se věnují. Použitou metodou výzkumu byl dotazník.

Abstract: The diploma thesis „Sport and physical activity of children 10–11 years old in the countryside and in the city“ is an empirical work. The aim of the study was investigate the participation of 10 and 11 years old children from countryside and city in sports, motion and leisure activities. Then we focus on the participation of children in locomotion activity and sport. The method used in the research was a questionnaire.

Klíčová slova: Sport, pohybová aktivita, lokomoční aktivita, děti, město, venkov Sport, physical activity, locomotion activity, children, countryside, city

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz