Bc. Tomáš Sodomka

Diplomová práce

Vnitřní řídicí a kontrolní systém jako nástroj řízení pojišťovny

Internal management and control system as a tool to manage the insurance company
Anotace:
Předmětem této diplomové práce „Vnitřní řídící a kontrolní systém jako nástroj řízení pojišťovny“ je podívat se na přínos Solvency II v oblasti řízení rizik, ukázat možné dopady upisovacího a operačního rizika na finanční stabilitu pojišťoven a podívat se i na výpočet kapitálových požadavků dle této směrnice, včetně polemiky nad některými parametry a návrhem jak řešit případný nesoulad. To vše na pozadí …více
Abstract:
The subject of this thesis " Internal management and control system as a tool to manage the insurance company " is to look at the benefits of Solvency II in the domain of risk management, to show potential impacts underwriting and operational risk to the financial stability of insurance companies and looking at the calculation of capital requirements under this Directive, including controversy over …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní