Petra Matušková

Diplomová práce

Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II

Determination of Solvency Capital Requirement within Solvency II
Anotace:
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II. Ostrava: Katedra financí, Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. Diplomová práce, vedoucí Ing. Martina Borovcová, Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na solventnost a řízení rizik v pojišťovnictví. Cílem práce je stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko dle Solvency II pomocí metody Value …více
Abstract:
Determination of Solvency Capital Requirement within Solvency II. Ostrava: Department of Finance, Economic Faculty, VSB – Technical University of Ostrava, 2012. Thesis, head Ing. Martina Borovcová, Ph.D. Thesis is focused on solvency and risk management in insurance. Thesis objective is determination of Solvency Capital Requirement for market risk within Solvency II using Value at Risk and Expected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Martina Borovcová
  • Oponent: Ingrid Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava