Bc. Monika Štipská

Diplomová práce

Prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester na oddělení intenzivní péče během pandemie COVID-19

Prevention of Burnout Syndrome in General Nurses on the Intensive Care Unit During the COVID-19 Pandemic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester na oddělení intenzivní péče během pandemie COVID-19. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je nejprve popsán syndrom vyhoření a poté pandemie COVID-19. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na prevenci syndromu vyhoření. Empirická část je založena na kvalitativní …více
Abstract:
The master’s thesis deals with the prevention of burnout syndrome in general nurses in the intensive care unit during the COVID-19 pandemic. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part first describes the burnout sydrome and then the COVID-19 pandemic. The last chapter of the theoretical part is focused on the prevention of burnout syndrome. The empirical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiřina Večeřová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta