Mgr. Michaela Kunová, Ph.D.

Disertační práce

Culture conditions adjust biological features of human embryonic stem cells

Culture conditions adjust biological features of human embryonic stem cells
Anotace:
Lidské embryonální kmenové buňky (hESCs – human embryonic stem cells) mají velký potenciál v buněčných terapiích. Pro tyto účely by manipulace s nimi měla být co nejjednodušší a pokud možno automatizovaná. Zároveň by aplikace hESCs do těla pacienta neměla být provázena imunitní reakcí či tvorbou nádorů. V současné době jsou hESCs kultivovány ve formě kolonií a v přítomnosti podpůrných buněk, což činí …více
Abstract:
Human embryonic stem cells (hESCs) are a promising source of cells for cell replacement therapies. For that, hESCs must be grown in conditions allowing their easy-to-handle and potentially automated propagation. Moreover, the application of these cells into human recipients must not be accompanied by any detrimental effects such as immune rejection or formation of tumors. Currently, hESCs are usually …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta