Bc. Michal POLÁČEK

Diplomová práce

REPREZENTACE ROMSKÉHO ETNIKA VE ZPRAVODAJSTVÍ DENÍKU MF DNES na příkladu fiktivního útoku Romů na chlapce v Břeclavi

Representation of Romani ethnic group in MF DNES journal news through the example of a fictional attack of Romani on a boy in Břeclav
Anotace:
Předmětem zájmu této práce je reprezentace Romů ve zpravodajských článcích českého deníku MF DNES. Analyzovaný vzorek textů obsahuje články o událostech v Břeclavi v roce 2012. Tehdy zde mělo dojít k napadení patnáctiletého chlapce, útočníky byli podle jeho svědectví Romové. To ve městě vyvolalo protiromské nálady a protesty, MF DNES o nich informovala. Specifikem zkoumaného vzorku článků je skutečnost …více
Abstract:
The thesis is focused on the representation of Romani ethnic group in the articles of the Czech journal MF DNES. The analysed sample of texts contains articles about the events in Břeclav in 2012. At that time a fifteen year old boy was attacked there. According to his testimony, the attackers should have been Roma men, which caused anti-Roma mood and protests. MF DNES informed about that. Specificity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2013
Zveřejnit od: 19. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Chvojková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁČEK, Michal. REPREZENTACE ROMSKÉHO ETNIKA VE ZPRAVODAJSTVÍ DENÍKU MF DNES na příkladu fiktivního útoku Romů na chlapce v Břeclavi. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta