Lucie HRBÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Hygienické hodnocení neionizujícího záření v obytných zónách poblíž vysílačů

The hygienic evaluation of non-ionizing radiation in residential areas nearby transmitters
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je hygienické hodnocení expozic neionizujícímu záření v obytných zónách poblíž rádiových a televizních vysílačů. Práce se skládá ze čtyř částí. V teoretické části je popsána základní problematika elektromagnetického záření, a zpracována rešerše zaměřená na současné poznatky o účincích radiofrekvenčího záření na člověka. Část praktická obsahuje zpracování postupu zjišťování …více
Abstract:
The target of this bachelor work is hygienic evaluation of exposures to non-ionizing radiation in residential areas near radio and television transmitters. The work consists of fourt parts. The work consists of four parts. The theoretical part describes the fundamental problems of electromagnetic radiation and processed research focused on the current knowledge about the effects of radiofrequency radiation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRBÁČKOVÁ, Lucie. Hygienické hodnocení neionizujícího záření v obytných zónách poblíž vysílačů. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví