Martina ŠRÁMKOVÁ

Bakalářská práce

Volný čas a prevence závislostí u dospívajících

Free time and prevention of addiction in adolescents.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na volnočasové aktivity dospívajících a jejich zkušenosti s návykovým látkami. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. v teoretické části jsme se zabývali pojmem závislost a volný čas. v kapitole o závislosti, jsme se věnovali různým typům závislostí a jejich prevenci. Druhá kapitola teoretické části je zaměřena na volný čas, jeho funkci a problémy v trávení …více
Abstract:
The Bachelor's thesis is focused on leisure activities adolescents and their experience with addictive substances. The work is divided into a theoretical and empirical section. In the theoretical section, we discussed the concept of addiction and free time. In the chapter on addiction, we are devoted to different types of addiction and their prevention. The theoretical section is focused on leisure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
Identifikátor: 140930

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRÁMKOVÁ, Martina. Volný čas a prevence závislostí u dospívajících. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gpzk8m gpzk8m/2
30. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 6. 2011
Marklová, E.
1. 7. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.