Theses 

Volnočasové aktivity a volný čas dětí s taneční zkušeností (streetdance) a dětí bez taneční zkušenosti na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu – Mgr. Andrea Kuczmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit

Mgr. Andrea Kuczmanová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity a volný čas dětí s taneční zkušeností (streetdance) a dětí bez taneční zkušenosti na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu

Leisure activities and free time of children with dance experience (streetdance) and children without dance experience at elementary school and lower secondary school

Anotace: V této práci jsme se zaměřili na volný čas dětí (pubescentů) s taneční zkušeností a bez taneční zkušenosti. Tyto dvě skupiny jsme pomocí dotazníků porovnali a zjistili jsme, jaké rozdíly mezi těmito skupinami jsou a jestli se dnešní mládež věnuje sportu ve volném čase.

Abstract: This bachelor thesis focuses on children's (adolescent) leisure time of both chlidren with dance experience and with none.These two groups were compared by means of questionnaires. We aim to find out what are the differences between these groups and if today's youth practices sports in their free time.

Klíčová slova: volný čas, mládež, sport, tanec, streetdance, návykové látky leisure time, youth, sports, dance, addictive substances

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Tumová
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz